Power

אימון הכח של המועדון!

אנו צוחקים ומספרים שזהו האימון היחיד נטול הברפיז – אימון בלי הפן הסבולתי.

למה זה טוב לנו? מרכיב הכח "נספג" באופן המיטבי בגוף כאשר אנו עובדים בדופק אשר מאפשר זאת. 

עבודת כח עושים בנוכחות חמצן, לכן באימונים האלו האווירה שונה משאר האימונים, רגועה יותר ומאפשרת התמקדות בטכניקה נכונה ועבודה מאתגרת. 

אנו ממליצים למתאמנים ומתאמנות בכל השלבים להצטרף לאימונים האלו ולגוון את שגרת העבודה. דבר אשר יבטיח התקדמות ארוכת טווח והגעה למטרות שאותם הצבנו. 

גלריה מהאימונים